กรรมการอิสลามชลบุรี
.............................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................

.:: คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ::.

ชื่อ - สกุล 

:

นายสมหวัง ขำหลี

ตำแหน่ง

:

ประธานคณะกรรมการฯ

ที่อยู่

:

๖๔/๑ ม.๒ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๔๐

โทรศัพท์

:

๐๓๘-๒๖๓๔๙๑,๐๘๖-๑๔๖๑๘๘๗

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายชาลี ตอฮา

ตำแหน่ง 

:

รองประธานฯ

ที่อยู่ 

:

๖๐/๗ ม.๑๐ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐

โทรศัพท์

:

๐๘๑-๗๒๓๖๙๕๙ , ๐๓๘-๔๒๘๙๔๓ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล 

:

นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน

ตำแหน่ง 

:

รองประธานฯ

ที่อยู่ 

:

๑๒ ม.๕ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์

:

๐๘๙-๘๒๒๖๗๐๖ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล 

:

นายสมาน แจ่มสว่าง

ตำแหน่ง

:

รองประธานฯ

ที่อยู่

:

 

โทรศัพท์

:

๐๘๙-๖๐๐๖๖๐๙

 

 

 

 

 

 

 ๕

ชื่อ - สกุล 

:

นายนันทวุฒิ ศุภนัฐพานิชเจริญ

ตำแหน่ง

:

เลขานุการ

ที่อยู่

:

๓๙/๖๔ ม.๕ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทรศัพท์

:

๐๘๙-๘๒๔๕๕๒๘ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล 

:

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

ตำแหน่ง 

:

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 

:

๒๐/๓๑ ม.๖ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

โทรศัพท์

:

๐๘๕-๐๙๑๘๗๖๐

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล 

:

นายนรินทร์ กาญจนะ 

ตำแหน่ง 

:

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ที่อยู่ 

:

๘๕/๑ ม.๔ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐

โทรศัพท์

:

๐๘๙/๒๕๐๙๒๓๓

 

 

 

 

 

 

 ๘

ชื่อ - สกุล

:

นายอรุณ วุสกรี

ตำแหน่ง 

:

ฝ่ายทะเบียน

ที่อยู่ 

:

๕๔๕/๓ ม.๔ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี    

โทรศัพท์

:

๐๘๐-๓๐๕๒๗๑๑

 

 

 

 

 

 

 ๙

ชื่อ - สกุล 

:

 นายประสิทธิ์ หวังเกษม

ตำแหน่ง 

:

ฝ่ายกิจการฮาลาล

ที่อยู่ 

:

๒๗๓/๔ ม.๕ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐

โทรศัพท์

:

๐๓๘-๓๔๕๐๑๙ , ๐๘๙-๓๘๙๕๙๖๘

 

 

 

 

 

 

  ๑๐

 

ชื่อ - สกุล

:

นายฟารุด ซาฟีอี

ตำแหน่ง

:

เหรัญญิก

ที่อยู่ 

:

๕/๖ ม.๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐

โทรศัพท์ 

:

๐๘๑-๒๙๕๓๖๙๗

 

 

 

 

 

 ๑๑

ชื่อ - สกุล 

:

นายสมเจตน์ หะซัน

ตำแหน่ง 

:

ฝ่ายการศึกษา

ที่อยู่ 

:

๓๘/๑ ม.๖ ถ.มาบสอง-ค่ายมวย ซ.๑๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์

:

๐๘๑-๙๙๖๖๓๗๘

 

 

 

 

 

 

 ๑๒

ชื่อ - สกุล

:

นายรอมัด แสงมาน

ตำแหน่ง

:

กรรมการ 

ที่อยู่ 

:

๖๔/๕ ม.๙ ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี  ๒๐๐๐๐

โทรศัพท์ 

:

๐๘๙-๗๙๖๖๘๓๓

 

 

 

 

 

 ๑๓

ชื่อ - สกุล 

:

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล

ตำแหน่ง 

:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 

:

๕๒ ม.๑๓ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  ๒๐๑๔๐

โทรศัพท์

:

๐๘๙-๐๙๕๐๑๑๓

 

 

 

 

 

 

  ๑๔

ชื่อ - สกุล

:

นายสุมาน สุไลมาน

ตำแหน่ง

:

กรรมการ

ที่อยู่ 

:

 

โทรศัพท์ 

:

๐๘๔-๖๖๐๙๗๘๓

 

 

 

 

 

๑๕

ชื่อ - สกุล 

:

นายอานัศ บินยามัน 

ตำแหน่ง 

:

ฝ่ายประเมินผล

ที่อยู่ 

:

 ๒๕/๑ ม๑ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐

โทรศัพท์

:

 ๐๘๗-๗๗๙๙๒๖๑

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๖

 

ชื่อ - สกุล

:

นาย

ตำแหน่ง

:

กรรมการ

ที่อยู่ 

:

 

โทรศัพท์ 

:

 

 

 

 

 

 

๑๗

ชื่อ - สกุล

:

นายสงบ โซ๊ะเฮง

ตำแหน่ง 

:

ฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่ 

:

 

โทรศัพท์

:

๐๘๙-๔๔๐๑๑๐

 

 

 

 

 

 

  ๑๘

ชื่อ - สกุล

:

นายพนัส เวชชนะ

ตำแหน่ง

:

กรรมการ

ที่อยู่

:

 ๑๘๖/๑ ม.๖ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ๒๐๒๗๐ 

โทรศัพท์ 

:

๐๘๑-๑๙๘๕๒๕๗

 

 

 

 

 

 ๑๙

ชื่อ - สกุล 

:

นายสมเดช โดยประเสริฐ

ตำแหน่ง 

:

กรรมการ

ที่อยู่ 

:

๒๑๔/๕ ม.๗ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

โทรศัพท์

:

๐๘๔-๗๒๕๒๘๕

 

 

 

 

 

 

 ๒๐

ชื่อ - สกุล

:

นายสุรชัย วงศ์สมัน

ตำแหน่ง

:

กรรมการ

ที่อยู่ 

:

 ๘๒/๒ ม.๑๓ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐

โทรศัพท์ 

:

๐๘๕-๐๘๔๔๘๔๑

 

 

 

 

 

 ๒๑

 

ชื่อ - สกุล

:

 

ตำแหน่ง 

:

 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

ที่อยู่ 

:

 

โทรศัพท์

:

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่อัพเดท : 2012-10-16 12:07:49

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter