กรรมการอิสลามชลบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๔๕ / ๒ หมู่ที่ ๕ ถนน ๓๓๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๕๐ 
โทร : ๐๖๓-๒๑๘๙๑๔๑
...........................................

.:: คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ::.

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายสมหวัง ขำหลี

 ตำแหน่ง

:

 ประธานคณะกรรมการฯ

 ที่อยู่

:

 ๖๔/๑ ม.๒ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๔๐

 โทรศัพท์

:

 ๐๓๘-๒๖๓๔๙๑,๐๘๖-๑๔๖๑๘๘๗

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ - สกุล

:

 นายชาลี ตอฮา

 ตำแหน่ง 

:

 รองประธานฯ

 ที่อยู่ 

:

 ๖๐/๗ ม.๑๐ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๑-๗๒๓๖๙๕๙ , ๐๓๘-๔๒๘๙๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน

 ตำแหน่ง 

:

 รองประธานฯ

 ที่อยู่ 

:

 ๑๒ ม.๕ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๙-๘๒๒๖๗๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายสมาน แจ่มสว่าง

 ตำแหน่ง

:

 รองประธานฯ

 ที่อยู่

:

 

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๙-๖๐๐๖๖๐๙

 

 

 

 

 

 

 ๕

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายพนัส เวชชนะ

 ตำแหน่ง

:

 รองประธานฯ

 ที่อยู่

:

 ๑๘๖/๑ ม.๖ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ๒๐๒๗๐

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๑-๑๙๘๕๒๕๗

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายนันทวุฒิ ศุภนัฐพานิชเจริญ

 ตำแหน่ง 

:

 เลขานุการ

 ที่อยู่ 

:

 ๓๙/๖๔ ม.๕ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๙-๘๒๔๕๕๒๘

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ 

 ตำแหน่ง 

:

 กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 ที่อยู่ 

:

 ๑๗/๔๐ ม.๖ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๕-๐๙๑๘๗๖๐

 

 

 

 

 

 

 ๘

 ชื่อ - สกุล

:

 นายอรุณ วุสกรี

 ตำแหน่ง 

:

 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ที่อยู่ 

:

 ๕๔๕/๓ ม.๔ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี    

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๐-๓๐๕๒๗๑๑

 

 

 

 

 

 

 ๙

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายประสิทธิ์ หวังเกษม

 ตำแหน่ง 

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่ 

:

 ๒๗๓/๔ ม.๕ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐

 โทรศัพท์

:

 ๐๓๘-๓๔๕๐๑๙ , ๐๘๙-๓๘๙๕๙๖๘

 

 

 

 

 

 

  ๑๐

 

 ชื่อ - สกุล

:

 นายฟารุด ซาฟีอี

 ตำแหน่ง

:

 เหรัญญิก

 ที่อยู่ 

:

 ๕/๖ ม.๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐

 โทรศัพท์ 

:

 ๐๘๑-๒๙๕๓๖๙๗

 

 

 

 

 

 ๑๑

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายสมเจตน์ หะซัน

 ตำแหน่ง 

:

 ฝ่ายทะเบียน

 ที่อยู่ 

:

 ๓๘/๑ ม.๖ ถ.มาบสอง-ค่ายมวย ซ.๑๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๑-๙๙๖๖๓๗๘

 

 

 

 

 

 

 ๑๒

 ชื่อ - สกุล

:

 นายนรินทร์ กาญจนะ

 ตำแหน่ง

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่ 

:

 ๘๕/๑ ม.๔ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐

 โทรศัพท์ 

:

 ๐๘๙-๒๕๐๙๒๓๓

 

 

 

 

 

 ๑๓

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล

 ตำแหน่ง 

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่ 

:

 

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๙-๐๙๕๐๑๑๓

 

 

 

 

 

 

  ๑๔

 ชื่อ - สกุล

:

 นายสุมาน สุไลมาน

 ตำแหน่ง

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่ 

:

 

 โทรศัพท์ 

:

 ๐๘๔-๖๖๐๙๗๘๓

 

 

 

 

 

๑๕

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายอานัศ บินยามัน 

 ตำแหน่ง 

:

 ฝ่ายกิจการฮาลาล

 ที่อยู่ 

:

 

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๗-๗๗๙๙๒๖๑

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๖

 

 ชื่อ - สกุล

:

 นายรอมัด แสงมาน

 ตำแหน่ง

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่ 

:

 ๖๔/๕ ม.๙ ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 โทรศัพท์ 

:

 ๐๘๙-๗๙๖๖๘๓๓

 

 

 

 

 

๑๗

 ชื่อ - สกุล

:

 นายสงบ โซ๊ะเฮง

 ตำแหน่ง 

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่ 

:

 

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๙-๔๔๐๑๑๐

 

 

 

 

 

 

  ๑๘

 ชื่อ - สกุล

:

 นายสมเดช โดยประเสริฐ

 ตำแหน่ง

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่

:

 ๒๑๔/๕ ม.๗ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐ 

 โทรศัพท์ 

:

 ๐๘๔-๗๒๕๒๘๕

 

 

 

 

 

 ๑๙

 ชื่อ - สกุล 

:

 นายสุรชัย วงศ์สมัน

 ตำแหน่ง 

:

 ผู้ช่วยเลขานุการฯ

 ที่อยู่ 

:

 ๘๒/๒ ม.๑๓ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐

 โทรศัพท์

:

 ๐๘๕-๐๘๔๔๘๔๑

 

 

 

 

 

 

 ๒๐

 ชื่อ - สกุล

:

 นายอาบีดีน เชยเอี่ยม

 ตำแหน่ง

:

 กรรมการฯ

 ที่อยู่ 

:

 

 โทรศัพท์ 

:

 

 

 

 

 

 

 ๒๑

 

 ชื่อ - สกุล

:

 นายสนาน ยอมิน

 ตำแหน่ง 

:

 กรรมการฯ 

 ที่อยู่ 

:

 

 โทรศัพท์

:

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่อัพเดท : 2012-10-16 12:07:49

Please disable Adblock!
 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter