บทความศาสนา

1.หลักฐานละหมาดอีด

อิสลามมิได้ลืมในการกำหนดวันรื่นเริงต่างๆ เพราะในทางสังคมจิตวิทยาแล้วถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งแก่มนุษย์ชาติเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมชุมนุมพบปะสังสรรค์ แสดงความปิติยินดีต่อกันหลังหมดภาระที่ได้ปฎิบัติมาระยะหนึ่ง วันอีดหรือวันตรุษในทุกๆยุคเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ว่าด้านศาสนาหรือสังคม นับเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น

แต่การรื่นเริงในวันตรุษนั้นมีขอบเขต ดังนั้นท่านศาสดา(ซ.ล.)จึงได้กำหนดวันตรุษแก่ชนมุสลิมไว้ 2 วัน คือวันตรุษฟิตริ อันเป็นวันที่อิสลามิกชนพักผ่อนจากการถือศิลอด จะได้แสดงออกแห่งความยินดีปรีดา และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อันเป็นวันที่มุสลิมาผู้ประกอบพิธีฮัจย์ได้กลับจากพักแรมที่ทุ่งอาราฟะห์ ได้มีโอกาสแสดงความดีอกดีใจที่ตนได้มีโอกาสกระทำคุณงามความดี ณ แผ่นดินอันมีเกียรติยิ่ง ส่วนชนผู้มิได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ก็ร่วมแสดงความดีใจที่พี่น้องมุสลิมได้สำเร็จจากการประกอบพิธีฮัจย์ อันเป็นการแสดงน้ำใจอย่างกว้างขวางแก่พี่น้องมุสลิมด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นวันแห่งการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมและอิสมาอีลอีกด้วย

ท่านอนัส(ร.ด.)ได้กล่าวว่า ท่านศาสดา(ซ.ล.)ได้มาที่มะดีนะห์ พบว่าชาวมะดีนะห์มีวันรื่นเริงอยู่สองวัน ท่านถามว่า ทั้งสองวันนี้เป็นวันอะไร พวกนั้นตอบว่าเป็นวันที่พวกเราเคยสนุกสนานมาแต่สมัยญาฮิลียะห์ ท่านศาสดากล่าวว่า "อัลลอฮ์(ซ.บ.)ได้ทรงเปลี่ยนวันใหม่ให้พวกท่านแล้ว ดียิ่งกว่าเสียอีก คือวันอัฎนฮาและวันฟิตริ" บันทึกโดยอบูดาวูด

2.การกล่าวตักบีร

ควรทำให้คืนวันอีดทั้งสองมีชีวิตชีวา ด้วยการกล่าวซิกรุ้ลลอฮ์ ตักบีร ดุอา อิสติฆฟารและทำทาน

  • เวลาตักบีร เวลาตักบีรนั้น พูดกันไว้หลายทัศนะในที่นี้ขอเสนอเพื่อการปฎิบัติว่า ถ้าอีดิ้ลฟิตริ ให้กล่าวนับแต่เห็นเดือน จนกระทั่งถึงละหมาดอีด ส่วนอีดิ้ลอฎฮาเริ่มเวลาตักบีรตั้งแต่เช้าวันอะราฟะห์(วันที่ 9 เดือนซุ้ลฮิจยะห์)จนถึงละหมาดอัสริ วันสุดท้ายของวันตัซรีก(วันที่ 13 เดือนซุ้ลฮิจยะห์) ควรกล่าวตักบีรทุกเวลาในวันดังกล่าวก่อน-หลังละหมาด ตามถนนหนทางหรือในเคหะสถาน
  • ถ้อยคำตักบีร ถ้อยคำตักบีรที่รายงานจากอุมัร และอิบนุมัสอูดคือ "อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ วัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร วะลิ้ลลาฮิ้ลฮัมด์" และบางทัศนะก็กล่าวยืดยาวกว่านี้ จะกล่าวอย่างไรก็ตาม ขอให้มีเป้าหมายเป็นสำคัญว่ากล่าวตักบีรเป็นพอ เพราะการกล่าวตักบีรเป็นเพียงข้อควรปฎิบัติเท่านั้น จึงไม่น่าจะนำมาเป็นประเด็นสำคัญในการวิพากษวิจารณ์ในหมู่ชนที่ได้ชื่อว่ามุสลิมผู้รักสันติ

3.ข้อชี้ขาดการละหมาดอีด

ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นสุนัตมุอักกัดข้อควรปฎิบัติอย่างยิ่งแก่บุคคลที่ได้กฎเกณฑ์ละหมาดยุมอัต ในทัศนะมัซฮับซาฟีอีควรละหมาดรวมกัน แต่ถ้าจะละหมาดส่วนตัวก็ย่อมกระทำได้ และบางทัศนะกล่าวว่าให้ละหมาดรวมกันเท่านั้นโดยไม่มีการอะซานและอิกอมะห์

4.เวลาละหมาดอีด

เริ่มแต่ดวงอาทิตย์สูงประมาณสามเมตร จนถึงดวงอาทิตย์คล้อย ที่ดีควรกระทำเช้าๆ ที่กำหนดให้กระทำแต่เช้านี้ เพื่อจะได่มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์หลังจากละหมาดเรียบร้อยแล้ว

5.กรรมวิธีการละหมาดอีด

การละหมาดอีดมี 2 รอกาอัต เหมือนกับละหมาดสุนัตอื่นๆ มีพิเศษที่ว่าในรอกาอัตแรก หลังตักบีรอตุ้ลเอี๊ยะห์รอมและอ่านดุอาอิติตะห์ ให้กล่าวตักบีร "อัลลอฮุอักบัร" 7 ครั้งระหว่างช่วงตักบีรให้กล่าวตัสเบียะห์ "ซุบฮานั้ลลอฮ์ วัลฮัมดุลิ้ลลาห์ ว้าลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮุวัลลอฮุอักบัร" 6 ครั้ง จากนั้นให้กล่าวอะอูซุบิ้ลลาห์ฯ์ บิสมิ้ลลาห์ฯ ฟาติฮะห์ และซูเราะห์ ในรอกะอัตที่สองหลังจากตักบีรยืนแล้วให้กล่าวตักบีรอีก 5 ครั้ง และช่วงตักบีรกล่าวตัสเบี๊ยะห์ 4 ครั้ง จากนั้นอ่านฟาติฮะห์ และซูเราะห์ ในรอกาอัตแรกหลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้วควรจะอ่านซูเราะห์ "อัลอะอ์ลา" และรอกาอัตที่สองหลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้วควรจะอ่านซูเราะห์ "อัลฆอชิยะห์" แต่สะดวกจะอ่านซูเราะห์อื่นๆก็ย่อมปฎิบัติได้

6.สถานที่ละหมาดอีด

  • ในแนวซาฟีอีให้ละหมาดในมัสยิดดีกว่า นอกจากคนมากในมัสยิดไม่จุให้ละหมาดนอกมัสยิด สำหรับทัศนะอื่นถือว่าควรจะละหมาดอีดในที่กว้างนอกมัสยิด จะอย่างไรก็ตามทั้งสองทัศนะถือว่าการละหมาดใช้ได้ทั้งสิ้น
  • การออกไปยังสถานที่ละหมาดควรเดินไป ถ้าเป็นไปได้
  • ควรกล่าวตักบีรให้ดังตลอดทาง จนถึงเวลาอิหม่ามเข้าละหมาด
  • ควรใช้เส้นทางขาไปทางหนึ่ง และกลับอีกเส้นทางหนึ่ง
  • ควรทานอาหารก่อนไปทำละหมาดอีดิ้ลฟิตริ สำหรับอีดิ้ลอัฎฮาให้ทานหลังละหมาดอีด

7.คุตบะห์

หลังจากละหมาดอีดแล้วให้อ่านสองคุตบะห์ โดยอบรมให้มนุษย์ได้อยู่ในคุณธรรมอันดีงาม เน้นถึงข้อพึงปฎิบัติในวันอีด รูปแบบคุตบะห์ คุตบะห์อีดมีส่วนคล้ายกับคุตบะห์วันศุกร แต่คุตบะห์อีดให้อ่านหลังละหมาด และเริ่มด้วยการกล่าวตักบีร คุตบะห์แรกกล่าว 9 ครั้ง คุตบะห์สอง 7 ครั้ง ส่วนหลักเกณฑ์อื่นก็เหมือนกับคุตบะห์วันศุกรทุกประการ

8.เมื่อวันอีดตรงกับวันศุกร

กรณีที่วันอีดตรงกับวันศุกร การละหมาดจะทำอย่างไร จะทำทั้งสองละหมาดหรือละหมาดเดียว ส่วนใหญ่สามมัซฮับ ฮานาฟี มาลิกี และซาฟีอีให้ละหมาดทั้งสองคือให้ละหมาดอีดและละหมาดวันสุกรตามเวลาที่ได้กำหนดไว้แต่ละละหมาด กล่าวคือให้ละหมาดอีดตามเวลา และละหมาดวันศุกรตามเวลา อิหม่ามอะห์หมัดมีทัศนะว่า เมื่อละหมาดอีดแล้วไม่ต้องละหมาดยุตอัต และถ้ามิได้ละหมาดอีด ก็ให้ละหมาดซุฮ์ริแทนยุมอัต หมายถึงว่าในวันนั้นไม่ต้องละหมาดยุมอัตเลย

โดย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ

Time Update : 2011-10-15 16:58:22

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter