บทความศาสนา

วัยรุ่นมุสลิมกับประเพณีลอยกระทงลอย

ประเพณีลอยกระทงเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ แต่ไฉนยังเห็นเหล่าวัยรุ่นมุสลิมเข้าร่วมงาน...

     วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือเดือนยี่ (เดือนที่ 2) ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา "มักจะ" ตกอยู่ในราว เดือน พฤศจิกายน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 54 ตามปฏิทิน สุริยคติ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมี นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก

     มีความเชื่อกันว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมา "แม่พระคงคา" เนื่องจากมนุษย์ได้ใช้น้ำดื่มกิน รวมถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในแม่น้ำ รวมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์ และบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น อีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าการลอยกระทง คือ การลอยความทุกข์ ความโศก และโรคภัยต่าง ๆ ให้หายไปกับสายน้ำ

ดังนั้น ในทุกปีทั่วทุกภาคในประเทศไทยจะจัดงานเทศกาล "ประเพณีลอยกระทง" อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่ง วันลอยกระทง 2554 ตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ก็ได้จัดงาน วันลอยกระทงเหมือนเช่นเคย แต่ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องงดจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

อย่างไรก็ตาม หากลอยกระทงช่วงน้ำท่วมก็ควรระมัดระวัง นอกจากจะทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น อาจลอยเข้าไปติดค้างบ้านผู้คน หรือไปอุดตันการระบายน้ำ ยังทำให้พนักงานเก็บขยะทำงานหนักขึ้นไปอีก นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้จากธูปเทียนอีกด้วย 

     สำหรับอิสลาม มุสลิมไม่สามารถเข้าร่วมงานเทศกาลของศาสนิกอื่นได้ เนื่องจากเป็นความเชื่อทางศาสนาล้วนๆ ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า “สำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่าน และสำหรับฉันคือศาสนาของฉัน(หมายถึงศาสนาอิสลาม)”

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นมุสลิมหลายคนได้ไปร่วมงานประเภทนี้เยอะ แม้จะบอกว่าไม่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมกับเขาก็ตาม แต่การย่างกรายเข้างานก็ถือว่าผิดหลักอิสลามแล้ว เพราะทางศาสนาพุทธเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับมาสู่โลกมนุษย์ในวันดังกล่าวเพียงมุสลิมเข้าไปร่วมในงาน ก็เท่ากับว่ามุสลิมผู้นั้นได้มารอต้อนรับพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ร่วมลอยกระทงก็ตาม

     ส่วนกรณีการลอยกระทงเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา มุสลิมก็กระทำไม่ได้เช่นกัน เพราะพระองค์อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า “และสิ่งใดที่ท่านรอซูล(ซ.ล.)นำมาให้พวกท่าน พวกท่านจงรับสิ่งนั้นไว้ และสิ่งใดที่เขาได้ห้ามพวกท่าน พวกท่านจงหลีกห่างจากสิ่งนั้นเถิด” และมุสลิมคนใดที่ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมหมัดเขาจะได้รับความเมตตา ดังที่อัลกุรอานได้ระบุว่า “และพวกท่านจงเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮฺ และศาสนทูตของพระองค์ เพื่อว่าพวกท่านจะได้รับความเมตตา”

     ส่วนมุสลิมที่ไปร่วมเทศกาลงานลอยกระทง คือคนที่เขามีวิถีชีวิตที่เหมือนกับผู้คนในศาสนิกอื่นทั้งหลาย เขาไม่กล้าแสดงภาพลักษณ์แห่งเจตนารมณ์ของท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ที่ต้องการให้มุสลิมทำตัวแปลกแยกจากความเชื่อต่างๆที่มีอย่างดาษดื่นในสังคม

เครดิต.......ไทยมุสลิมดอทคอม

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter