ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม

 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑.(พ.ศ.๒๕๔๒)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒.(พ.ศ.๒๕๔๒)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓.(พ.ศ.๒๕๔๒)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๔.(พ.ศ.๒๕๔๘)
ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พ.ศ.๒๕๔๒
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter