ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดนูรุลยากีน (เนินพลับหวาน)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐  
ทะเบียนเลขที่ ๕  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ 
อิหม่ามคนแรก นายหวัง สาริกาเกตุ  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสงบ โซ๊ะเฮง 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายดำรงค์ โซ๊ะเฮง
คอเต็บ

  
อิหม่ามสงบ โซ๊ะเฮง
อิหม่าม
โทร.๐๘๙ - ๕๔๔๐๑๑๐


นายวัฒนา มหิงสพันธ์ 
บิหลั่น
 
นายอะหมัดฮะเสด ประเสริฐดำ
กรรมการ

 
นายเกรียงไกร อรุณปี
กรรมการ


นายเมตตา สะอี้
กรรมการ
 
นายไพโรจน์ ยุทธนาวา
กรรมการ
 
นายเราะมาน นิกาจิ๊
กรรมการ
 
นายสมพงษ์ เล็มเละ
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์ แป๊ะสมัน
กรรมการ
 
นายสุชาติ รื่นอากาศ
กรรมการ

 นายมัดดีน โซ๊ะเฮง
กรรมการ

นายสุฮัยมี วันนิ

กรรมการ
 
นายวสันต์ เรงัง
กรรมการ

นายสมาน หวังสร้างบุญ
กรรมการ 

 จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด มีดังนี้ รวมทั้งสิ้น ๒๓๖๒ คน
กรรมการดำรงตำแหน่ง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   หมดวาระ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter