ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดสลามะตุลเลาะห์ (เนินบ่อทอง)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๑๐
ทะเบียนเลขที่ ๖  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๙๘ 
อิหม่ามคนแรก นายปรีชา วงศ์สมัน  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายอาบีดีน เชยเอี่ยม 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสุรชัย ศรีพิทักษ์
คอเต็บ

  
อิหม่ามอาบีดีน เชยเอี่ยม
อิหม่าม
โทร. ๐๙๙ - ๙๔๓๗๓๓๖

 
นายชลอ เชยเอี่ยม
บิหลั่น
 
นายสุชิน วงศ์สมัน
กรรมการ

 
นายรังสรรค์ มีสุวรรณ
กรรมการ

 
นายประดิษฐ์ เผือกน้อย
กรรมการ
 
นายสง่า วงษ์สมัน
กรรมการ
 
นายสำเภา รอดแจ่ม
กรรมการ
 
นายวันชัย วงษ์สมัน
กรรมการ
 
นายชำนาญ ยิ้มม่วง
กรรมการ
 
นายสุนทร รัตนานนท์
กรรมการ
 
นายรุ่ง ศุภฤทธิ์
กรรมการ
 
นายสมชาย ยิ้มม่วง
กรรมการ
 
นายภูตะวัน พุ่มพวง
กรรมการ

นายเลาะ เชยเอี่ยม
กรรมการ 

จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด จำนวน ๗๒ รวมทั้งสิ้น ๓๕๐ คน
กรรมการดำรงตำแหน่ง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑   หมดวาระ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter