ทำเนียบมัสยิด
 
มัสยิดอาลียิ้ลกามีลัยน์ (ไร่กล้วย) 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๑๐
ทะเบียนเลขที่ ๗  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ 
อิหม่ามคนแรก นายหะยีสูบ แตงสุข  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายชาตรี ยอดโมก 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสุเมศ ขันตี
คอเต็บ

  
อิหม่ามชาตรี ยอดโมก
อิหม่าม
โทร.๐๘๗ - ๖๑๔๑๖๒๒

 
นายมนตรี แตงสุข
บิหลั่น
 
นายคำนึง ภู่ประเสริฐ
กรรมการ

 
นายจรัญ ยิ้มม่วง
กรรมการ

 
นายณรงค์ ยอดโมก
กรรมการ
 

นายอรุณ โชติมณี

กรรมการ
 

นายกอวี จุ้ยขำ

กรรมการ
 

นายอำนาจ มะสะและ

กรรมการ
 
นายวิชัย ประสพเหมาะ
กรรมการ
 
นายอารีย์ ขันตี
กรรมการ
 
นายอารีฟีน ขันตี
กรรมการ

 

 
นายสุไลมาน มินเจริญ
กรรการ

 


นายอุสมาน ซอหมัด
กรรมการ

 

 
นายสมชาย บุญสุข
กรรมการ

  กรรมการหมดวาระ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙   หมดวาระ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษ จำนวน ๘๕ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๔๘๙ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter