ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดนูรุลฮิดายะห์ (บ้านเกาะกลาง)
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐  
ทะเบียนเลขที่ ๙  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๑ 
อิหม่ามคนแรก ฮัจยีสุวรรณ นิภาพรรณ  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมหวัง ขำหลี 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายประสิทธิ์ นิภาพรรณ
คอเต็บ

  
อิหม่ามสมหวัง ขำหลี
อิหม่าม
โทร.๐๙๙ - ๑๕๗๘๗๗๘

 
นายทองหล่อ ดิเจริญ
บิหลั่น

 
นายอุทัย เดวิเลาะ
กรรมการ

 
นายชัยสิทธิ์ เอี่ยมประดิษฐ์
กรรมการ

 
นายกฤษดา ขำหลี
กรรมการ

 
นายสุเทพ หร่ายมณี
กรรมการ

 
นายณรงค์ แสงสุข
กรรมการ

 
นายสมชาย เดวิเลาะ
กรรมการ
 
นายยาอุสมาน นิภาพรรณ
กรรมการ
 
นายธนดล นิภาพรรณ
กรรมการ
 
นายนิคม เจเจือ
กรรมการ

 
นายสวัสดิ์ หวังเจริญ
กรรมการ

 
นายอดุลย์ มณีวรรณ
กรรมาการ
 
นายสมศักดิ์ ยามันสะบีดีน
กรรมการ

  จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด จำนวน ๔๑๐ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๓ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter