ทำเนียบมัสยิด
  
มัสยิดตออะติ้ลละฮ์ (พัทยาใต้)  
ตั้งอยู่ที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ ๑๐  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๒ 
อิหม่ามคนแรก นายตวนฮัจยีลาเต็บ ตอฮา  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายชาลี ตอฮา 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายวีระ ตอฮา
คอเต็บ

  
อิหม่ามชาลี ตอฮา
อิหม่าม
โทร.๐๘๙ -๙๓๘๘๗๘๖

 
นายบัณฑิต มูลทรัพย์
บิหลั่น
 
นายขุมทรัพย์ พัดเย็นใจ
กรรมการ

 
นายปัญญา พัดเย็นใจ
กรรมการ

 
นายสมิท ตอฮา
กรรมการ
 
นายอามีน สมนึก
กรรมการ
 
นายจรัญ บูรณสิงห์
กรรมการ
 
นายยูซบ สุขประเสริฐ
กรรมการ
 
นายดาอู๊ด สกุณี
กรรมการ
 
นายไพโรจน์ เรืองปราชญ์
กรรมการ
 
นายนิวัฒน์ อาดัม
กรรมการ
 
นายประเสริฐ พัดเย็นใจ
กรรมการ
 
นายหย่า เจ๊ะมะมิง
กรรมการ
 
นายสะมะแอ สันประเสริฐ
กรรมการ

 กรรมการหมดวาระ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษ จำนวน๔๘ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter