ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดดารุ้ลฮาดียะฮ์ (บึงตะกู)
ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๗๐
ทะเบียนเลขที่ ๑๑  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๙ 
อิหม่ามคนแรก นายอูหมัด อาหะหมัด  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายพนัส เวชชนะ 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   


นายสมัย ชายเซ็น
คอเต็บ

  
อิหม่ามพนัส เวชชนะ
อิหม่าม
โทร.๐๘๑ -๑๙๘๕๒๕๗

 
นาย
บิหลั่น
 
นายประธาน ดีวัน
กรรมการ

 
นายอุทัย มานชู
กรรมการ

 
นายสมพงษ์ มานชู
กรรมการ
 
นายสุระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์
กรรมการ
 
นายดีน ยูนุมาน
กรรมการ
 
นายสนิท มานชู
กรรมการ
 
นายสมคิด สุขขำ
กรรมการ
 
นายฮาซัน สมานหนับ
กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ หนูเต็บ
กรรมการ 

นายกอเซ็ม มานชู
กรรมการ 

นายจาตุรงค์ ฉิมพัด
กรรมการ 
 

 กรรมการหมดวาระ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษ จำนวน ๗๖ ตรอบครัว รวมทั้งสิ้น ๓๘๕ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter