ทำเนียบมัสยิด
 
มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (ไร่เสธ์ขาว) 
ตั้งอยู่ที่ ๑๘๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐  
ทะเบียนเลขที่ ๑๓  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ 
อิหม่ามคนแรก นายกมล ขำวิไล  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล 

กรรมการหมดวาระ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายแะหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิด จำนวน ๕๖ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน

 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   


นายสมศักดิ์ นุดนาบี
คอเต็บ

  
อิหม่ามธนาภิวัฒน์ ขำวิไล
อิหม่าม
โทร.๐๗๘-๐๙๕๐๑๑๓

 
นาย
บิหลั่น
 นายซัน พิจารณา
กรรมการ

นายปรีชา เจ๊ะหมัด 
กรรมการ

นายมนัส ผ่องใส 
กรรมการ
นายวิศาล เจ๊ะฮูเซน 
กรรมการ
 
นายธนวัฒน์ เจ๊ะหมัด
กรรมการ
นายสมพงษ์ แสงวงษา 
กรรมการ
นายจิรวัฒน์ ขำวิไล 
กรรมการ
นายอนุชา เจ๊ะหมัด 
กรรมการ
 นายเสงี่ยม มธุรส
กรรมการ
นายไตรรงค์ น้อยหิรัญ 
กรรมการ
นายมนตรี เพ็งพงษ์ 
กรรมการ
นายสุชาติ แจ่มกระจ่าง 
กรรมการ
 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter