ทำเนียบมัสยิด
 
 มัสยิดฮารูณมุสตอฟา (ปรกฟ้า)
ตั้งอยู่ที่ ๔๕๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๒๔๐
ทะเบียนเลขที่ ๑๕  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ 
อิหม่ามคนแรก นายมูซอ มินเจริญ  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมเดช โดยประเสริฐ 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสมหมาย สุขผล
คอเต็บ

  
อิหม่ามสมเดช โดยประเสริฐ
อิหม่าม
โทร.๐๘๔ -๗๒๕๓๒๘๕

 
นายสวัสดิ์ อารอบบี
บิหลั่น
 
นายคอรี โดยประเสริฐ
กรรมการ

 
นายซบ ภิรมย์ศรี
กรรมการ

 
นายอาญัติ ขวัญดี
กรรมการ
 
นายเดะมัด ยีมีเงาะ
กรรมการ
 
นายสุภาพ ปานสุขุม
กรรมการ
 
นายสมชาย มะตัง
กรรมการ
 
นายสามารถ วงษ์ยีเมาะ
กรรมการ
 
นายปรีชา สุขผล
กรรมการ
 
นายสุนทร มิดดี้
กรรมการ

นายอำพน ภิรมณ์ศรี 
กรรมการ
 
นายยุทธพงษ์ สุขผล
กรรมการ
 
นายมายิต ภิรมณ์ศรี
กรรมการ

กรรมการหมดวาระ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด มีดังนี้ รวมทั้งสิ้น ๔๑๔ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter