ทำเนียบมัสยิด
 
มัสยิดเอี๊ยะห์ซานุ้ลอิบาดะห์ 
ตั้งอยู่ที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  ๒๐๒๗๐
ทะเบียนเลขที่ ๑๖  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ 
อิหม่ามคนแรก นายเสล๊บ แอดำ  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมาน ตะเคียนโต 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสมศักดิ์ เจ๊ะวัง
คอเต็บ

  
อิหม่ามสมาน ตะเคียนโต
อิหม่าม
โทร.๐๐๐ -๐๐๐๐๐๐๐

 
นายสัญญา เซ็นรา
บิหลั่น

นายถวิล แสนเสน 

กรรมการ


นายฟา นิมา 

กรรมการ


 นายสมคิด มานชู

กรรมการ
 
นายวินัย นิมา

กรรมการ
   
นายบุญชู มานชู

กรรมการ

นายสมเกียรติ เจ๊ะวัง 

กรรมการ
 
       

 กรรมการหมดวาระ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด จำนวน๓๘ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter