ทำเนียบมัสยิด
 
 มัสยิดดารุสซิดดีกีน (หนองเม็ก)
ตั้งอยู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐ 
ทะเบียนเลขที่ ๑๗  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๕ 
อิหม่ามคนแรก นายประดิษ หะรีเมา  อิหม่ามคนปัจจับัน นายรุณ เดวิเลาะห์ 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสมัย มูเละ
คอเต็บ

  
อิหม่ามรุณ เดวิเลาะ
อิหม่าม
โทร.๐๘๘ -๘๔๐๘๑๘๘

 
นายเตาเฟก ดีเจริญ
บิหลั่น
 
กรรมการ

 
กรรมการ

 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
นายดีน สุขผล
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ

กรรมการหมดวาระ วันที่ ๒๒ มกราคม ๑๕๖๓ 
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด จำนวน ๑๑๐ ครอบครัว  รวมทั้งสิ้น ๖๔๐ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter