ทำเนียบมัสยิด
มัสยิดอัลฮุสนา (บ้านบ่อน้ำ) 
ตั้งอยู่ที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐
ทะเบียนเลขที่ ๑๘  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๖ 
อิหม่ามคนแรก นายชม วงศ์สมัน  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสุรชัย วงศ์สมัน 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายบุญเลิศ เชยเอี่ยม
คอเต็บ

  
อิหม่ามสุรชัย วงศ์สมัน
อิหม่าม
โทร.๐๘๕ -๐๘๔๔๘๔๑

 
นายประสิทธิ์ อามีน
บิหลั่น
 
นายสมคิด วงศ์สมัน
กรรมการ

 
นายอารี เชยเอี่ยม
กรรมการ

 
นายสมชาย สิทธิสำอางค์
กรรมการ
 
นายธีรพล วงศ์สมัน
กรรมการ
 
นายเรวัติ เจริญสุข
กรรมการ
 
นายสุนันท์ ใบลี
กรรมการ
 
นายศักดิ์กรินทร์ ดีนอิสลาม
กรรมการ
 
นายสมชาย สิงห์วัฒนะ
กรรมการ
 
นายบุญชู วงษ์สมัน
กรรมการ
 
นายสมชาย ศรีพิทักษ์
กรรมการ
 
นายกิตติชัย มะตัง

กรรมการ

นายสมศักดิ์  ปั้นหยี
กรรมการ

 
กรรมการหมดวาระ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด จำนวน ๑๕๗ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๔๗๘ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter