ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดอัล-อิตติฮาดียะห์ (หนองพรหม)
ตั้งอยู่ที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ทะเบียนเลขที่ ๒  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ 
อิหม่ามคนแรก นายฮาเรศ มะห์มูดี้  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายเสรีย์ มะห์มูดี้ 

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายประเสริฐ จิตติยาพันธ์
คอเต็บ

  
อิหม่ามมุมิน มะห์มูดี้
อิหม่าม
โทร.๐๖๑ -๔๔๘๔๘๑๘

 
นายภาคิน บินหะซัน
บิหลั่น
 
นายสมาน ขำทองทับ
กรรมการ

 
นายสุรสิทธิ์ บินหะซัน
กรรมการ

 
นายมาโนช ขำทองทับ
กรรมการ
 
นายมูบีน นิลงาม
กรรมการ
 
นายนเรศ ห้วยลำดวน
กรรมการ
 
นายสมชาย หลวงปทุม
กรรมการ
 
นายสมาน ดาราฉาย
กรรมการ
 
นายญิบรีล มะห์มูดี้
กรรมการ
 
นายประสิทธิ์ ขำทองทับ
กรรมการ
 
นายวิวัฒน์ นุชนาบี
กรรมการ
 
นายละมัย ดาราฉาย
กรรมการ
 
นายธีรพงศ์ มะห์มูดี้
กรรมการ

กรรมการหมดวาระ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิด จำนวน ๗๖ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๓๘๕ ตน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter