ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน (หนองกะเฉด)
ตั้งอยู่ที่ ๙ ม.๑๐ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐
ทะเบียนเลขที่ ๑๙  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๐
อิหม่ามคนแรก นายมะวี สะหะมัน อิหม่ามคนปัจจุบัน นายอับดุลเลาะห์ ดาแอ

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายสำราญ บังสะวัน
คอเต็บ

  
อิหม่ามอับดุลเลาะห์ ดาแอ
อิหม่าม
โทร.๐๘๔ -๕๙๙๒๘๑๒

 
นายสมหมาย สะนีเฮง
บิหลั่น
 
นายชาตรี โกสินทร์
กรรมการ

 
นายอิสมาแอล สะนีเฮง
กรรมการ

 
นายมนตรี หวังกา
กรรมการ
 
นายมูฮำหมัด โกสินทร์
กรรมการ
 
นายสุชาติ โกสินทร์
กรรมการ
 
นายสง่า ยุทธนาวา
กรรมการ
 
นายรัชชานนท์ โกสินทร์
กรรมการ
 
นายประเสริฐ โกสินทร์
กรรมการ
 
นายสมพิตร์ เดวีเลาะห์
กรรมการ
 
นายสมชาย มะตัง
กรรมการ
 

 
นายสามารถ เฟ็นดี้
กรรมการ

 คณะกรรมการหมดวาระ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปบุรุษของมัสยิด มีดังนี้ รวมทั้งสิ้น ๒๑๔ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter