ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดดารุสซอลีฮีน (ไร่เสธ์)
  ที่อยู่ ม.๑๐ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
  ทะเบียนเลขที่่ ๒๐  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๒
  อิหม่ามคนแรก นายฮัจยีสะและ สุขเขียว  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสายหยุด เซ็นสุรีย์  

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายฮาลีม ยอซัง
คอเต็บ

  
อิหม่ามสายหยุด เซ็นสุรีย์
อิหม่าม
โทร.

 
นายสมชาย มะตัง
บิหลั่น


นายอารี ฮาผิว
กรรมการ 
 
นายสุรัตน์ สุขเขียว
กรรมการ

นายสายชล จิตต์เจียรนัย
กรรมการ 
 
นายสมัย สุขเขียว
กรรมการ

นายสมาน สะเล
กรรมการ

 นายสังวาลย์ วงศ์สมัน
กรรมการ

 นายสุกน วงศ์สมัน
กรรมการ

 นายสมชาย วงศ์สมัน
กรรมการ
 
นายยูซพ นิเต็ง
กรรมการ

นายสมชาย สุขเขียว 
กรรมการ
 
นายซอและห์ มะตัง
กรรมการ
 
นายวรวุฒิ สะเล
กรรมการ

กรรมการ หมดวาระ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิด  จำนวน ๖๖ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๒๐๙ คน 

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter