ทำเนียบมัสยิด
  
  มัสยิดดารุ้ลอิบาดะฮ์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ ๓ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๕ 
อิหม่ามคนแรก นายหะยีโซ๊ะ เพียรมานะ  อิหม่ามคนปัจจุบัน นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 
   

 
นายรังสรรค์ ประดับญาติ 
คอเต็บ

  
อิหม่ามฟารุค วงษ์บริสุทธิ์
อิหม่าม
โทร.๐๘๑ - ๓๑๔๕๕๑๘

 
นายฤทธิวาล โต๊ะหมุดบำรุง 
บิหลั่น
 
นายสะมะอูน หวังสะอี๊ด
กรรมการ

 
นายมูซา เดวีเลาะ 
กรรมการ

 
นายสะอาด นิซัน
กรรมการ
 
จ.อ.มานิต  อับดุลการี
กรรมการ
 
นายสุรินทร์ ยิ้มใย
กรรมการ
 
นายศราวุธ บรอฮีมี
กรรมการ
 
นายสถาพร เจริญสุข  
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์ ยามันซาบีดีน  
กรรมการ
   
นายวิชาญ ประดับญาติ 
กรรมการ
 
นายวิทยา บุญเสริม 
กรรมการ


 

 กรรมการหมดวาระ วันที่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จำนวนประชากรมุสลิมทั้งชายและหญิงตามทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิด จำนวน ๓๓๕ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑,๖๓๓ คน

 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter