ข่าวกิจกรรม
       วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมอิหม่ามในจังหวัดชลบุรี เพื่อทำการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลลบุรีที่หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปการคัดเลือก ดังนี้  ๑.นายสมหวัง ขำหลี เป็นประธานฯ  ๒.นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน รองประธานฯ  ๓.นายชาลี ตอฮา รองประธานฯ  ๔.นายสมัย แจ่มสว่าง รองประธานฯ  ๕.นายพนัส เวชชนะ รองประธานฯ  ๖.นายนันทวุฒิ ศุภนัฐพานิชเจริญ เลขานุการ  ๗.นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ กรรมการกลางฯ  ๘.นายประสิทธิ์ หวังเกษม กรรมการ  ๙.นายนรินทร์ กาญจนะ กรรมการ  ๑๐.นายอานัศ บินยามัน กรรมการ  ๑๑.นายสุรชัย วงศ์สมัน กรรมการ  ๑๒.นายฟารุด ซาฟีอี กรรมการ  ๑๓.นายสงบ โซ๊ะเฮง กรรมการ  ๑๔.นายสมเจตน์ หะซัน กรรมการ  ๑๕.นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล กรรมการ  ๑๖.นายสมเดช โดยประเสริฐ กรรมการ  ๑๗.นายอารุณ วุสกรี กรรมการ  ๑๘.นายสุมาน สุไลมาน กรรมการ  ๑๙.นายรอมัด แสงมาน กรรมการ  ๒๐.นายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการ  ๒๑.นายสนาน ยอมิน กรรมการ  
 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter