ข่าวกิจกรรม

    
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ฝ่ายทะเบียน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดสลาม่าตุ้ลเลาะห์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑ นายสุชิน วงศ์สมัน
๒ นายรุ่ง ศุภฤทธิ์
๓ นายรังสรรค์ มีสุวรรณ
๔ นายเลาะห์ เชยเอี่ยม
๕ นายสมชาย ยิ้มม่วง
๖ นายสุนทร รัตนานนท์
๗ นายวันชัย วงศ์สมัน
๘ นายสำเภา รอดแจ่ม
๙ นายสง่า วงศ์สมัน 3
๑๐ นายชำนาญ ยิ้มม่วง
๑๑ นายประดิษฐ์ เผือกน้อย
๑๒ นายภูตะวัน พุ่มพวง
     
 
หน้าแรก  :   เกี่ยวกับมุสลิมเมืองชลฯ  :   กรรมการอิสลามชลบุรี  :   ทำเนียบมัสยิด  :   ทำเนียบร้านฮาลาล  :   ดาวน์โหลด  :   ติดต่อเรา
Copyrights © 2009 www.muslimchonburi.com All Rights Reserved.
counter